OVER DE MAKERS

Wij zijn de Utrechtse initiatiefnemers van Uit het Krijt

Wij zijn de Utrechtse initiatiefnemers van Uit het Krijt. Met deze foto- en verhalenserie laten we zien dat het heel normaal is om overweldigd te worden door geldproblemen en niet te weten waar te beginnen. Toch is er altijd steun in de buurt.

Die steun kan er zijn in de directe omgeving, maar ook bij professionals. De eerste stap nemen en te erkennen hulp nodig te hebben is het moeilijkst. De deelnemers gebruiken de ervaring van het (gehad) hebben van allesoverheersende rottige schulden om anderen te inspireren om ook het geldprobleem aan te kijken. Meer dan een miljoen mensen hebben in Nederland problematische schulden. Hiervan krijgt maar 14 procent hulp. Dat kan echt anders.

Wij geloven dat het geven van het podium aan de deelnemers een essentieel onderdeel is om dit maatschappelijk probleem een gezicht geven. Belangrijker nog, iedere deelnemer van dit project heeft als doel om het taboe te doorbreken. Als niet-ervaringsdeskundige kunnen wij van alles bedenken, maar het is zoveel beter als wij er zoveel mogelijk tussenuit gaan en de mensen zelf het eerlijke verhaal laten vertellen. Laat Uit het Krijt een podium zijn voor mensen die vastzaten en vertellen wat zij hebben gedaan om in beweging te komen. Laat het een plek zijn waar financieel dienstverleners, rechters en hulpverleners inspiratie opdoen. En laat het een plaats zijn waar jij als persoon met geldstress herkenning vindt en weet dat je niet alleen staat.

Hoe werkt deze visie door in ons eigen werk?

Elizabeth leerde tijdens haar studie Culturele Antropologie op een open en positieve manier te kijken naar ‘de ander’. Die open manier om mensen te benaderen vindt ze belangrijk om over te dragen. Met de portretten die ze maakt, wil ze mensen nieuwsgierig maken naar elkaar en hen verbinden. Ze wil inspireren en emotioneren. Ze wil laten zien hoe mooi mensen zijn en ze zonder vooroordelen benaderen. Met beelden kan zij haar punt maken. Gewoon laten zien wat ze bedoelt. Elizabeth gelooft in de kracht van fotografie om positieve verandering teweeg te brengen.

Tijdens haar studie kwam Reya tot de conclusie dat als je echt iemand wil helpen de geldzaken eerst goed geregeld moeten zijn. Dan komt er ruimte om talenten te ontplooien en vrije keuzes te maken. De eerste jaren werkte zij bij een grote gemeente als schuldhulpverlener, toen als beschermingsbewindvoerder om daarna in de arbeidsre-integratie verder te gaan. Uiteindelijk bleek bewindvoering veruit het leukst en startte zij haar eigen kantoor: Hoogveld Bewind. In haar werk heeft zij een positief realistische aanpak waarbij ze de cliënten in eerste instantie zoveel mogelijk sturing geeft en ontzorgt. Zodra diegene is bijgekomen en ruimte heeft om verantwoordelijkheden terug te nemen worden die stappen gezet, mits dit verantwoord is.

Reya Hoogveld
Bewindvoerder
Elizabeth Wattimena
Fotograaf