OVER UIT HET KRIJT

Van In-het-Krijt naar Uit-het-Krijt

Getallen zeggen veel, maar beeld en verhalen veel meer. In deze portretten krijg je een kijk in de beleving van mensen met schulden. Hoe zijn zij in deze situatie gekomen? Ervaren zij schuld aan het krijgen van de schulden? Welke stappen hebben zij genomen om eruit te komen? Geen van allen heeft passief afgewacht totdat de storm is gaan liggen. Ieder die er tot nu toe uit is gekomen heeft hiervoor een persoonlijke groei doorgemaakt. De eerste stap is geweest dat zij hulp hebben gevraagd en geaccepteerd. Met dit project willen wij als makers:

– de verborgen verhalen vertellen
– anderen inspireren
– laten zien dat er altijd, écht altijd hoop is
– het licht werpen op de (veer)kracht van mensen

De eerste stap naar een oplossing is voor mensen met geldstress is zich uit durven spreken.

Het duurt gemiddeld járen voordat iemand met geldzorgen hulp zoekt. Wat is de drempel? Hoe kan het makkelijker gemaakt worden om deze te nemen? De eerste stap naar een oplossing is voor mensen met geldstress is zich uit durven spreken. Voor de omgeving is het luisteren. Horen, zien wat diegene nodig heeft. Vervolgens kun je samen de drempel over.

Van verlamming naar beweging

Er zijn een aantal paralellen die uit de portretten naar voren komen. Opvallend bij het maken van de foto’s was het weinige kleur in de interieurs van de deelnemers. Er wordt vaak gezegd dat schaarste zorgt voor zwart-wit denken. De zwart-wit interieurs lijkt dit te bevestigen. Aanhoudende langdurige geldstress heeft effect op al het andere. Het probleem wordt te groot, niet meer te overzien. Met als gevolg een onbeweeglijkheid die doorbroken moet worden. Deze portretten zijn gemaakt van mensen in het beschermingsbewind. Er werd gevraagd hoe het leven er eerst uitzag, wat het effect van het bewind heeft (gehad) en hoe het nu gaat.

De verhalen zijn herkenbaar, ontroerend en laten het contrast zien tussen het wel of niet voelen van perspectief.

In het beschermingsbewind wordt door de structuur hiervan een basis gelegd waar verder op gebouwd kan worden. Juist door de houvast, de begrenzing van de bescherming en het weten dat er samen aan een oplossing wordt gewerkt blijkt essentieel te zijn in het hervinden van het vertrouwen. Het zelfvertrouwen om stappen te kunnen nemen naar een schuldvrije toekomst.

Wat is bewindvoering?

Beschermingsbewind is er voor mensen die tijdelijk of langdurig niet in staat zijn de eigen geldzaken te regelen. Oorspronkelijk was het een maatregel om mensen met veel vermogen te beschermen tegen onder andere financiële uitbuiting. Nu is het ook een belangrijk hulpmiddel om (schuld)situaties te stabiliseren, te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan en deze op te lossen. Het bewind wordt uitgesproken door een kantonrechter. Hierna treedt de bewindvoerder namens de cliënt zogezegd in- en uiten rechte op. Dit betekent dat de bewindvoerder richting alle instanties handelt in naam van de cliënt. Door de druk weg te halen en er een professional op te zetten is de kans van slagen groter dan zonder deze maatregel.